• Аddress: с. Иван Вазово, общ. Калояново, обл. Пловдив
  • E-mail: office@promooov.com
  • Phone number: +359 887 792 957